Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w serwisie jest "Oleksandr Petryk, z siedzibą ul. Juliana Bartoszewicza 3, M11 Warszawa, 00337 Poland, tel. +48 500 300 274, adres e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, co stanowi jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z Użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie.

5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting strony), na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE